Brandfarliga heta arbeten Distans Teams + praktik

Kursen vänder sig till dig som arbetar där det finns risk att en brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten. Kursen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs ”Heta arbeten” och den ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Utbildningsinnehåll: 

- Lagstiftning och försäkringar

- Brandkunskap

- Förebyggande brandsäkerhet

- Riskhantering

- Säkerhetsregler

- Tillståndsansvarig

- Praktisk släckövning

- Övningsuppgifter

- Certifieringstest

Behörighetsutbildning

- Kräver ID-kontroll

- Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis

- Kompetensöverföring till ID06 sker genom SVEBRA om samtycke lämnats

- Giltighetstid 5 år

- Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Övrig information

Den teoretiska delen genomförs på distans via Microsoft Teams.

Praktiken genomförs i Jobsafes utbildningscenter i Stockholm, eller på annan ort.

 

 

Boka din utbildning här >