FASADFÄRG BECKERS PERFEKT OLJEFÄRG FALURÖD 10L

beckers
Dra på bilden för att zooma in

FASADFÄRG BECKERS PERFEKT OLJEFÄRG FALURÖD 10L

beckers
  • EAN-kod: 7311237055491 | Artikelnummer: 794934

För ett perfekt resultat varje gång – rusta upp huset med Beckers Perfekt Oljefärg. En lättstruken, rinningssäker färg med god glans och kulörbeständighet som ger ett klassiskt utseende i modern tappning och en fin, halvblank yta.

  • EAN-kod: 7311237055491
  • Artikelnummer: 794934

• Klassiskt utseende i mordern tappning • Lätt att stryka ut • God glans och kulörbeständighet Ge huset en upprustning med hjälp av färg. Beckers Perfekt Oljefärg är en klassisk alkydfärg förstärkt med akrylat, anpassad för målning av träfasad, staket, vindskivor, dörrar och liknande. Färgen är lättstruken, rinningssäker och ger en fin halvblank yta. Använd Perfekt Oljefärg tillsammans med Primex Grundolja Trä Plus och Primex Trägrund Plus för ett snyggt och hållbart resultat. Användningsområde: Utomhus Åtgång: 6 - 8 m²/l Glans: Halvmatt Verktyg: Spruta, pensel, roller Målningstemperatur: Lägst +7°C yttemperatur Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet: Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar Bindemedel: Alkyd

Paket

Vikt
12.222 kg
Nettoinnehåll
1 ST
Höjd
228 mm
Längd
292 mm
Bredd
292 mm

Miljömärkning

Faroangivelse
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
P273 Undvik utsläpp till miljön.