HUVUDKONTOR

POSTADRESS:

K-Bygg Sverige AB
Box 376
831 25 Östersund

BESÖKSADRESS

Hagvägen 12
831 48 Östersund

E-post: info@k-bygg.se

Organisationsnr: 556087-7325