HUVUDKONTOR

POSTADRESS:

Fresks Försäljning AB
Box 376
831 25 Östersund

BESÖKSADRESS

Hagvägen 12
831 48 Östersund

Tel: 063-15 67 00
Fax: 063-15 67 90
E-post: info.fresks@k-bygg.se

Organisationsnr: 556087-7325