Bas P/U Online

BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare ger dig kunskap om de nya arbetsmiljöreglerna, så du kan agera som Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U vid bygg- och anläggningsprojekt. Kursen vänder sig till byggherrar, uppdragstagare samt till den som kommer att arbeta som BAS-P eller BAS-U.  

Utbildningsinnehåll: 

Du får lära dig hur du identifierar risker och att arbeta förebyggande samt hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete. Hur arbetsmiljöansvaret fördelas mellan byggherre respektive beställare. Hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering, till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. 

Utbildningen är utformad i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendation om innehåll och kursen uppdateras kontinuerligt med de senaste lagändringarna och arbetsmiljöföreskrifterna från Arbetsmiljöverket. 

Intyg

Efter genomförd kurs utfärdas ett kursintyg som visar att du har godkänd BASP/BASU-kompetens. 

 

 

Boka din utbildning här >