K-Rauta-hero-banner
Inspiration

Lägga parkettgolv

Hur lägger man ett parkettgolv? Oavsett om du ska lägga en askparkett i sovrummet eller en ekparkett i matsalen bör du alltid läsa igenom medföljande läggningsanvisningar noggrant och sedan följa anvisningen steg för steg för att undvika att göra fel!

1

Här är några saker du dock alltid bör tänka på:

  • Parkettgolv är gjort av trä – ett material som sväller och krymper beroende på hur inomhusklimatet förändras.

  • Parkettgolv läggs ofta flytande vilket innebär att golvet inte spikas eller limmas fast i underlaget. När man lägger ett flytande golv lämnar man ett mellanrum mellan golvet och väggarna så att det finns utrymme för golvet att svälla. Mellanrummet kallas rörelsefog och bör vara minst 8-10 mm runt hela rummet.

  • Golvet måste ha möjlighet att svälla även vid trösklar, dörrkarmar, trappor och i skarven mot andra golv, det vill säga det får inte låsas fast – så även här behövs det rörelsefogar. Dölj rörelsefogen med en list eller sockel.

  • Parkettgolv kan läggas direkt på existerande plast- eller trägolv, men ytan/underlaget måste vara fast, plant, rent och torrt. Är det små svackor i undergolvet kan dessa fyllas upp med grålumppapp.

  • Om du misstänker fukt i undergolvet eller om golvet ska läggas på en betongplatta krävs en ångspärr.

  • Tänk igenom hur golvet ska ligga. En generell regel är att lägga plankorna i den riktning som ljuset kommer i från. Om rummet är smalt ska brädorna ligga i rummets längdriktning.

  • Mät upp rummets bredd (minus rörelsefogens totala bredd på cirka 16-20 mm) och se om sista brädraden kommer att bli smalare än 5 cm. Om så är fallet bör du kapa några cm på första brädraden du lägger.

2

3

  • Temperaturen före, under och efter läggning ska vara minst 18° C. Luftens relativa fuktighet ska ligga mellan 30–60 % RF.

  • Öppna flera paket och sortera plankorna så att du får en harmonisk färgövergång och att brädorna med kvistar och färgvariationer är jämt fördelade över rummet.

  • Använder du stick- eller cirkelsåg ska du såga brädan från baksidan. Använder du fogsvans så såga från ovansidan.

Kom förbi oss på K-Bygg, vi har materialen, de verktyg och maskiner som ni kan tänkas behöva för byggprojekten.

Vi är glada att vi kan hjälpa er mer det ni behöver för bygglivet!

4

5