K-Rauta-hero-banner
Inspiration

ENERGITIPS - VENTILATION

ENERGITIPS!​​​​​​​ Ventilation är viktigt, även om man vill spara så mycket värme som möjligt i bostaden! Förutom att frisk luft får oss att må bra är husventilation viktigt för att undvika fukt, mögel, kondens och att luften i huset känns ”instängt”. För lite eller dålig luft påverkar särskilt dig som eldar i kamin eller öppen spis då det lätt ryker in om huset inte har tillräckligt med tilluft i ventilationen.

Så här gör du och det här behöver du tänka på när en tilluftsventil ska monteras:

• Placera gärna ventilen ovanför ett fönster och kontrollera att det inte finns elledningar eller bärande reglar där du avser att borra hål för ventilen.

• Börja med att mäta var du vill ha ventilen både från utsidan och insidan så att den hamnar på rätt plats. Använd gärna vattenpass. Borra sedan ett mindre hål för att markera/visa vart ventilationen kommer sitta.

Till detta använder du en så kallad siktborr som är lika lång som husets vägg är tjock. Genom att borra detta hål ser du på utsidan var ventilen kommer att hamna. Var alltid uppmärksam när du borrar genom panelen så att inte flisor bryts upp.

• När du har borrat det första hålet skall ett större hål tas upp och för detta behöver du använda en hålsåg alternativt en dosborr. Såga enligt det mått som finns angivet på förpackningen på det ventilationsdon som du inskaffat.

Såga försiktigt igenom lager efter lager och tänk på att plocka ut spillbitar allt eftersom du sågar. Tänk på att även såga från utsidan för att undvika att panelen flisar sig.

• Mät väggens tjocklek och såga av donets rör i rätt längd.

• Börja monteringen på utsidan av väggen och detta med att lägga latexfog runt hålet som du borrat. Skruva sedan fast ventilationsdonet.

• Fäst ett ytterväggsgaller på fasaden och tänk på att vända gallret åt rätt håll för att vattenavrinningen.

• Montera ventilationen från insidan.

Väggventil

1735

LUFTKVALITEN VIKTIG

God luftkvalitet är viktig för välbefinnandet hos dem som vistas i bostaden. Många drabbas av koncentrationssvårigheter, dålig trivsel och till och med sjukdomssymptom om innemiljön är dålig.

Materialen i byggnaden kan också ta skada av dålig ventilation på lång sikt och leda till sjuka-hus-syndromet.

SPARA ENERGI

Grundprincipen i ventilation är att ta in luften (tilluft) utifrån i rena utrymmen såsom sovrum och vardagsrum och föra ut den förbrukade luften (frånluft) i kök och badrum/toalett. I system med styrda luftflöden kan man ha både till- och frånluft i samma rum. God ventilation med värmeåtervinning sparar också energi genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförs till den inkommande kalla uteluften.

Obs! Olika ventilationsdon kan kräva olika detaljer i monteringen. Läs alltid på förpackningen vad som en korrekt montering för er ventil. Du hittar så klart ventilationsdon, verktygen och maskinerna för bygget hos oss på K-Bygg.