K-Rauta-hero-banner
Inspiration

ENERGITIPS - ISOLERING

Hus och fastigheter läcker värme, framförallt via ventilation, tak, väggar, mark/golv samt fönster och dörrar. Se över isoleringen kring dessa områden och du kan spara mycket energi i vinter!

Några av de viktigaste egenskaperna som krävs av byggisolering är förutom att vara energieffektiv också att vara brandsäker, fuktsäker och återvinningsbar. Idag har vi ett allt större fokus på att spara energi än vi hade tidigare för miljön och hållbarheten.

Rockwool

• Väggisolering håller inte bara värmen inne i byggnaden, utan kan även ge skydd mot brand och ljud/buller samt fukt. Val av isolering beror på väggens konstruktion, till exempel om ytterväggen består av betong, stål eller trä. Värmeförlusten via väggar brukar beräknas till cirka 18%.

• Tak- och vindisolering är ett mycket effektivt sätt att förbättra och minska värmeförlust. Cirka 15% av husets värme försvinner genom taket. Vanligtvis kan tilläggsisolering göras av vinden genom lösullsisolering eller med Rockwool Flexibatts.

• Isolering av golv är ett bra sätt att minska buller och skapa ett bättre inomhusklimat samt förhindra värmeöverföring mellan övre och nedre våningarna.

• Isolering av krypgrund görs för att inte den kalla marken och luften utanför ska kyla ner krypgrundens luft, så att fukten i den luften kondenserar och ger fukt- och mögelskador. Värmeförlusten via golv och källare brukar beräknas till cirka 12%.

• Att isolera ventilationskanaler och rör med teknisk isolering kan ge många fördelar, som minskad energianvändning, förhindra frysning, dämpa ljud med mera.

• Att se över fönstrets tätningslister kan minska värmeförlust och spara energi, men det är även viktigt att över huruvida hela fönstret behöver bytas ut. Värmeförlusten via fönster och dörrar brukar beräknas till cirka 20 %.

Med bra isolering sänker du både energikostnaden och får en skönare inomhusmiljö. Alla dessa egenskaper får du med stenull från Rockwool. På deras hemsida kan du räkna ut hur mycket energi du kan spara: www.rockwool.com/se/rad-och-inspiration/energirenovering/husaegare/energikostnader/

Det är många frågor som kan dyka upp när det är dags för att isolera. Vi på K-Bygg har lång erfarenhet och produkter som du behöver när du ska tilläggsisolera, så tveka inte att fråga oss på om du har några funderingar.