TÄVLINGSVILLKOR

Allmänna regler och villkor för K-Byggs tävlingar på hemsidor och i sociala medier.

NÄR DU DELTAR I TÄVLINGAR SOM ARRANGERAS AV K-BYGG ACCEPTERAR DU FÖLJANDE REGLER OCH VILLKOR:

• Tävlingarna arrangeras av K-Bygg

• Alla personer som deltar i tävlingen tävlar på samma villkor. För att delta måste du vara över 18 år eller ha målsmans godkännande. När du lämnar dina personuppgifter för tävlingsbidraget ger du ditt medgivande att K-Bygg kan nyttja dessa för exempelvis utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och dyl. Gäller tävlingsbidraget bild(er) ger du ditt medgivande att K-Bygg kan nyttja dessa i marknadsföringssyfte. Alla insamlade uppgifter behandlas i enlighet med K-Byggs integritetspolicy.

• Tävlingsbidragen får inte strida mot svensk lag. Det är därför inte tillåtet att bidra med bilder eller motiveringar som exempelvis innehåller pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Tävlande ansvarar på samma sätt för att insänd beskrivning inte gör intrång i annan upphovsrätt eller på annat sätt kränker annans rätt. K-Bygg har inget ansvar för tävlingsbidrag stridande mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att exkludera sådana bidrag från deltagande i tävlingen.

• Varken Facebook eller Instagram stödjer, administrerar eller är på något sätt involverad i denna tävling.

• För att delta i våra Instagram-tävlingar krävs en öppen profil.

• Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.