K-Rauta-hero-banner

Gyproc Ergolite - Det nya normala!

Hur många gånger lyfter du en gipsskiva innan den är på plats?

Nu är det lättare att välja lätt. Åtta gånger av tio kan Gyproc ErgoLite ersätta en vanlig standardgipsskiva – men med fördelarna av lägre vikt, bättre arbetsmiljö och mindre klimatpåverkan. Det är flera tunga skäl att välja ErgoLite. Det självklara förstahandsvalet som ger ett lyft för dig, för planeten och för kommande generationer.

Gyproc

UNIK TEKNOLOGI

Materialet i ErgoLite är glasfiberarmerad gips, skyddad av kraftig kartong. Tack vare unik teknologi och produktionsteknik har vi lyckats skapa en unik skiva som har en armerad gipskärna med luftporer, omgiven av gips med hög densitet.

Resultatet är en lättare, stark och slagtålig skiva för invändig användning i väggar och tak, som rumsavskiljare och i brand- samt ljudavskiljande konstruktioner.

MILJÖFÖRDELAR OCH MÖJLIGHETER

I likhet med alla Gyproc gipsskivor är naturligtvis även ErgoLite helt återvinningsbar. Den lättare vikten ger också miljöfördelar, framför allt i transportledet.

Lägre vikt vid frakt ger lägre bränsleförbrukning och en reducering av CO2–utsläppen. Även tillverkningen av Gyproc ErgoLite ger mindre utsläpp än vid produktion av traditionella gipsskivor. Utsläppen av CO2 ligger hela 20% lägre jämfört med produktionen av traditionella standardskivor.

REVOLUTIONERANDE LÄTT

Gyproc ErgoLites huvudsakliga uppgift är att skapa en god arbetsmiljö för de som ska montera väggarna. Skivan väger endast 6,7 kg/m², vilket är hela 25% lättare än en standardskiva.

En standardskiva med måtten 2500 mm x 900 mm väger 20 kg, en ErgoLite med motsvarande mått väger endast 15 kg. Med 25 % lägre vikt kommer ergonomiska fördelar för hantverkaren. Vid montering av 100 m² gips under en dag så innebär viktminskningen hela 230 kg i lyft. Under en månad med samma arbetsbelastning skulle besparingen för kroppen bli hela 4,6 ton, sannolikt mer eftersom skivan för det mesta lyfts i flera omgångar.

EFFEKTIVITET I PROJEKT

Den reducerade vikten ger uppenbara ergonomiska fördelar, men också ekonomiska. Detta eftersom det är möjligt att använda längre skivor, upp till 3300 mm, utan att skivans vikt överstiger 20 kg. Med längre skivor kan man undvika skarvar i väggarna upp till tak och dessutom täcka en större väggyta på kortare tid.

1920x1080 gyproc ergolite

Vill du veta mer om Gyproc Ergolite? Se vår film på K-Bygg TV!

Vill du veta mer om Gyproc Ergolite? Se vår film på K-Bygg TV!