K-Rauta-hero-banner

Vi gör det enkelt - Från ritning till leverans!

Vi kan hjälpa till med att mängda hela grunder, vilket kan omfatta allt från materialåtgång baserat på ritningar, teknisk support och rådgivning från specialister till prissättning. Vi har bred kunskap inom grundritning av byggnationer. Vår expertis hjälper dig att få rätt produkt till rätt plats från ritning till leverans. Vi hjälper dig med:

GÖRAN MARK&INFRA

KONSTRUKTIONSRITNINGAR

För att undvika onödiga kostnader ser vi till att era projekt är konstruerade med rätt dimensioner från början för att förtydliga och effektivisera byggandet. Vid beställning av konstruktionsritning behöver vi veta:

  • Fastighetsbeteckning, kommuntillhörighet, eventuella markundersökningar eller byggnadslovshandlingar.
  • Hur ser byggnaden ut? Betong, trä, storlek, höjd mm.
  • Vilka laster gäller, så kallad lastplan.
  • Om det finns krav på att konstruktör ska närvara vid byggmöten på arbetsplats, gäller särskilda överenskommelser.

ARMERING Armering ingår i dom flesta moderna betongkonstruktioner idag. Armeringens uppgifter är att öka betongkonstruktionens hållfasthet på flera olika sätt som drag, tryck och skruvpåkänningar. Allt för att förhindra sprickbildning och fördela belastningar innan brott.

TILLBEHÖR
Infästning, distanser, tätskikt mm

PEVA (bjälklagsplåt) och ALBABALK

VATTENBUREN GOLVVÄRME Vattenburen golvvärme är både ekonomiskt och bekvämt som värmekälla för en fastighet. Värmen sprids underifrån och fördelas jämnt i rummet. Vid order erhålles utläggningsschema.

ISOLERING

  • EPS (vit cellplast) Läggs på dränerande underlag som till exempel platta på mark.
  • XPS (färgad cellplast) Läggs som mark- och frostisolering.
  • PIR (polyuretanisolering) Håller bättre brandsäkerhetsegenskaper, är mögelfri och fukttekniskt säker.
  • Foamglas Ett lätt, stabilt och tåligt isoleringsmaterial som består av miljoner slutna glasceller

590101 action

POTENTIALUTJÄMNING Utjämna spänningar mellan olika delar i en fastighet och ge skydd mot elchock och skydda utrustning, apparater och system från kollaps.

RADONÅTGÄRDER Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som genom uppblandning med damm och luft kan hamna i våra lungor och orsaka hälsoproblem. För att skydda sig mot detta är det vanligaste att montera en membranduk/spärr mellan cellplastskivorna eller direkt på schaktbotten. Alternativt rullar man ut en radonslang eller monterar en brunn under grunden. Vi hjälper till genom att rekommendera och sälja olika lösningar för olika objekt.

THERMOMUR

Ett komplett byggsystem för vägg till garage, villor och övriga byggnader. Produkten består av lätta block tillverkade av EPS vit cellplast som staplas på varandra och fylls med betong. Konstruktionen kan sedan beklädas på in eller utsida med valfritt material. Du erhåller ett tryggt fuktsäkert boende med låga energikostnader.