Arbete på väg steg 1 Online

Kursen vänder sig till dig som utför arbeten på väg. Den ger dig kunskap om hur du arbetar säkert i en trafikerad arbetsmiljö.

Utbildningsinnehåll: 

- Trafikverkets säkerhetskrav

- Lagar och regler

- Vägmärken och skyddsanordningar

- Vägarbetsområdet

- V3-principen

- Trafiksäkerhet för trafikanterna

- Väghållningsarbete från forden

- Risker med fordonstrafik

- Personligt ansvar och skyddsutrustning

Intyg

Efter godkänt prov så utfärdas ett digitalt certifikat direkt. Du kan repetera hela eller delar av utbildningen när du vill.

Förkunskaper/grundläggande krav

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

 

 

Boka din utbildning här >