STUGOR

Attefallshus

Det finns ett antal regler som måste följas av den som bygger ett Attefallshus på sin fastighet. Dock så täcker inte den nya Attefallslagen enbart Attefallshus utan även tillbyggnad och ombyggnad av befintliga byggnader på fastigheten. 

Friggebod

En friggebod är enligt lag bygglovsbefriad om den byggs som ett komplement till ett en- och tvåbostadshus. Men även om du inte behöver söka bygglov för att få bygga boden, finns det ändå andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda. Här följer några punkter att ta hänsyn till.